Forside

Profil:

Advokat

Jan Frederik Hansen

Født 1. maj 1961

 

Cand. jur. 1994

 

Beskikket som advokat 20. februar 2008

 

Selvstændig advokat

siden 1. januar 2009

 

Ekstern Lektor i Kriminologi på Københavns Universitet

 

TIligere underviserr i Rets- sociologi og Civilproces

 

#2341db

Her har du fundet en advokat, som kan møde dig i øjenhøjde - også når det berører dig og dit liv allermest.

 

- Børnesager - tvangsfjernelser og forældremyndighed:

Dette område betyder noget helt særligt for mig. Børnene har i særlig grad behov for, at der er voksne som kæmper for dem, når de er særligt udsatte. Husk at du/barnet i mange sager har ret til at få en advokat beskikket, så du ikke selv skal betale for min bistand. Det gælder i alle tvangsfjernelsessager og i mange sager om forældremyndighed eller børns bopæl.

 

- Køb af bolig: Er du ved at købe en andelslejlighed, ejer- lejlighed eller et hus, kan du få en grundig gennemgang af det skriftlige materiale og en tilsvarende god og grundig vejledning til en meget overkommelig pris. Og det går selvfølgelig hurtigt, så du kan tage din endelige beslutning uden forsinkelse! Ting- lysning af skøde klarer jeg også gerne, selvom du måske ikke ømsker juridisk rådgivning.

 

- Familie og arveretlige sager. Herunder også testamenter, skilsmisser og dødsbobehandling.

 

- Socialret: Har du brug for hjælp til at få den førtidspension, det fleksjob, de sygedagpenge eller andre sociale ydelser, du har ret til - så har jeg stor erfaring. Jeg fører også gerne sagen videre ved domstolene, når det er nødvendigt. Jeg er en af få advokater, som har stort kendskab til juraen omkring arbejdsløshedsdagpenge (herunder tilbage- betaling) og efterløn

 

- Personskade-erstatning: Hvis du har været udsat for en personskade, vil du som regel have krav på, at modpartens forsikring betaler advokathjælp for dig. Kontakt mig gerne og hør om du har en sag, hvis du er i tvivl.

 

- Udlændingeret: Har du brug for hjælp til at få visum, opholdstilladelse, familiesammenføring, eller dansk statsborgerskab, har jeg stor rutine - og jeg kan derfor hjælpe dig på bedste måde for et beskedent salær.

 

- Erstatningssager: Er du blevet snydt af en sælger, en hånd- værker, eller andet, hjælper jeg gerne - naturligvis også gennem en eventuel civil sag. Vær opmærksom på, at man i mange sager kan få dækket udgifterne til en retssag fra sin forsikring (f.eks. familieforsikring, bilforsikring eller husforsikring). Hvis du ikke har en forsikring, som dækker, er det muligt, at du kan få fri proces. Det er bl.a. afhængigt af din indkomst. Kontakt mig gerne og hør nærmere.

 

- Ansættelsesret: Her har jeg stor erfaring - bl.a. fra ansættelse i og samarbejde med fagbevægelsen.

 

- Straffesager: Forsvarsadvokat eller en bistandsadvokat. Jen beskikkes på lige fod med de som står på politiets lister.

PRISEKSEMPLER:

Faste priser:

 

Køb af andelslejlighed.:................ 3.000 kr.

Køb af hus/lejl. op til 4 mio. kr :

Med tinglysning............................ 6.000 kr.

Uden tinglysning ...........................4.000 kr.

 

Førtidspension eller fleksjob:

Uden møde hos kommunen...........6.000 kr.

Deltagelse i møde hos kommune...3.000 kr

.

Skilsmisse, ansøgning til Stats-

forvaltning (uden bodeling)...........3.000 kr.

 

”Fast pris” indebærer, at der er betalt for al nødvendig sagsbehandling for én instans.

 

 

Andre Priseksempler:

Ægtepagt ................................fra 3.750 kr.

Testamenter ............................fra 3.000 kr.

 

Timepriser:

Privat .............................................2.200 kr.

Som beskikket................................2.125 kr.

Virksomheder..................2.200 kr. + moms

 

Det er også muligt at aftale fast pris i

andre sager - f.eks. også i retssager.

 

 

 

 

Autoriseret som advokat af Justisministeriet. Medlem af Advokatsamfundet.

Ansvarsforsikret i CNA Insurance Company, Hammerensgade 6, 1., 1267 København K

Kontakt

 

Advokat

Jan Frederik Hansen

Kronprinsessegade 22

1306 Købehavn K

Tlf 3315 5833

Mobil 6022 9700

CVR: 31821096

 

E-mail: jfh@advojan.dk